Eksklusion og tvangsauktion

Som andelshaver i en andelsboligforening har du pligt til at betale din boligafgift, mv. til tiden, ellers vil du modtage en rykkerskrivelse fra os. Betaler du ikke inden den frist, der står i rykkerskrivelsen, kan bestyrelsen ekskludere dig af foreningen.

 • Eksklusion

  En eksklusion betyder, at din andel i foreningens formue og brugsretten til boligen ophører. Med andre ord skal du flytte med kort varsel og aflevere boligen i ryddet og rengjort stand til bestyrelsen. Du mister derved retten til at sælge din andel, men du hæfter stadig for boligafgift, mv., indtil andelen er solgt.

  Bestyrelsen vil herefter sælge din bolig i overensstemmelse med vedtægterne og til bedst mulig pris. Men det kan være nødvendigt at sælge boligen med et nedslag i prisen.

  Et eventuelt overskud fra salget vil tilfalde dig efter fradrag af omkostninger ved salget (fx honorar til ejendomsmægler og administrator), restancer til foreningen, panthavere i lejligheden, mv.

 • Tvangsauktion

  Bestyrelsen kan også vælge at sætte din andel på tvangsauktion. Det sker i situationer, hvor din andel er overbelånt, og foreningen ikke kan indgå aftale med dine panthavere om, at andelen sælges i ’fri handel’, og panthaverne sletter deres pant/udlæg, selv om der ikke er dækning.

  Uanset hvilken fremgangsmåde der vælges, så er du forpligtet til at flytte ud af andelslejligheden. Gør du ikke det, bliver fogedretten involveret. Det betyder, at du bliver indkaldt til møde i fogedretten.

  Vi har forståelse for, at det er svært at stå i en situation, hvor man ikke kan betale sin boligafgift mv. Det hjælper dog aldrig at ignorere situationen. Tal derfor med bestyrelsen om, hvordan din situation løses bedst muligt. Det kan være, at bestyrelsen er villig til at indgå en afdragsordning med dig eller måske til at give dig en frist til selv at finde en køber. 

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her