At flytte ud

Når du overdrager din bolig til køber, skal du være lige så omhyggelig og påpasselig, som da du flyttede ind. Vi anbefaler, at du gennemgår lejligheden sammen med køber, blandt andet for sammen at:

 • konstatere, at alt er til stede i boligen, jf. overdragelsesaftalen.
 • kontrollere, at alt er i overensstemmelse med overdragelsesaftalen.
 • se efter, om hvidevarer, toiletter, vandhaner og brusere, mv. fungerer.

Vi fraråder, at du udskifter de hvidevarer eller andre installationer, som var i boligen, da du fremviste den for køber i forbindelse med aftaleindgåelsen. Dette kan medføre mangelindsigelser fra køber.

I overdragelsesaftalen finder du oplysninger om, hvordan eventuelle mangler i lejligheden håndteres. Det er en god idé at udarbejde en mangelliste, som både du og køber skriver under på. Ligesom det er en god idé at tage billeder som dokumentation.

Du skal være opmærksom på, at hvis køber gør mangelindsigelser, vil vi som administrator tilbageholde en del af købesummen, indtil disse er afklaret.

 • Aflæsning og nøgler

  Du og køber bør sammen aflæse vand-, varme- og elmålere. Køber skal selv sørge for at overtage aftalen med elselskabet. Vi kontakter forsyningsselskaberne med hensyn til vand og varme, så du skal sørge for, at vi får måleraflæsningerne, så køber bliver registreret som bruger hos selskaberne.

  Derudover skal du sikre dig, at køber får alle nøgler til ejendommen og til andelsboligen.

 • Udbetaling af salgssummen

  Når boligen er overdraget til køber, og alle registreringer hos el-, vand- og varmeleverandører er på plads, vil vi udbetale salgssummen til dig. Du skal dog være opmærksom på, at vi fradrager et beløb til betaling for eventuelle mangler samt et beløb til eventuel efterbetaling af vand- og varmeudgifter. Læs mere om vand- og varmeregnskaber her.

  Bemærk, at dine kreditorer bliver dækket som de første, hvis de har pant i boligen, eller hvis kreditorerne har fået transport i salgssummen. Først derefter vil du modtage restbeløbet.

  Det er vigtigt, at du sørger for, at alle panthæftelser, der er tinglyst i andelen, bliver slettet.

  Du kan finde oplysninger om fraflytning i overdragelsesaftalen.

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her