Generalforsamlinger

Som andelsboligforeningens højeste myndighed ses generalforsamlingen. Her træffer I beslutning om alle forhold vedrørende andelsboligforeningen, eksempelvis:

  • Driftsbudgettet
  • Årsregnskabet, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter
  • Boligafgiftens størrelse
  • Værdifastsættelsen af andelsboligforeningens ejendom og andelenes værdi
  • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af administrator og revisor
 • Ordinære generalforsamlinger

  I afholder den ordinære generalforsamling hvert år, typisk 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Det vil sige inden udgangen af april, hvis regnskabsåret følger kalenderåret (ved skævt regnskabsår, hvor regnskabsåret f.eks. ligger fra juli til juni, inden udgangen af oktober). Regnskabsåret fremgår af foreningens vedtægter. 

 • Ekstraordinære generalforsamlinger

  Endvidere kan I afholde ekstraordinære generalforsamlinger efter behov. Det sker typisk, når der skal tages beslutning om gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedringsprojekter samt ved vedtægtsændringer. Desuden kan I afholde ekstraordinære generalforsamlinger, hvis der på en tidligere generalforsamling ikke har været tilstrækkeligt fremmødte til at træffe en bindende beslutning.

  Vi anbefaler, at I som bestyrelsesmedlemmer sætter jer nøje ind i vedtægternes regler for afholdelse af generalforsamling, ligesom vi anbefaler, at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i et kursus herom. Vi tilbyder løbende interne kurser for bestyrelserne.

 • Download skabeloner og vejledninger

Bestyrelsens årshjul (andelshaver)

Bestyrelsens årshjul

Vi har udarbejdet en oversigt over bestyrelsens årlige aktiviteter.

Klik her

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her