Varme- og vandregnskaber

Varme og vand leveres typisk til dig af andelsboligforeningen. Varmeleveringen sker enten via eget varmeforsyningsanlæg eller via et varmeselskab.

Hver måned eller hvert kvartal modtager du en aconto-opkrævning til betaling af vand og varme.

 • Opgørelse af forbrug

  Det er forskelligt fra forening til forening, hvordan varme- og vandregnskabsåret løber. Det er ikke usædvanligt, at regnskabsperioderne for varme og vand er forskellige. Du kan spørge i din forening eller kontakte os, hvis du er i tvivl.

  Ved udløb af varme- og/eller vandregnskabsåret vil dit forbrug i perioden blive opgjort, og du modtager et varmeregnskab og et vandregnskab. Du vil modtage penge retur eller blive efteropkrævet, alt efter om du har betalt for meget eller for lidt i det forgangne regnskabsår.

  Du kan typisk regne med at modtage varme- og vandregnskabet ca. fire måneder efter regnskabsårets udløb.

 • Ved salg

  Sælger du din andelsbolig midt i et varme- og vandregnskabsår, skal du være opmærksom på, at vi som administrator kan tilbageholde et beløb til eventuel efterbetaling for den periode, du har boet i andelen i regnskabsperioden. Det tilbageholdte beløb - med fradrag af eventuel efterbetaling - bliver typisk frigivet til dig senest fire måneder efter udløbet af varme- og vandregnskabsåret.

  Fraflytter du andelsboligforeningen, er det derfor vigtigt, at vi har din nye adresse.

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her