Vedtægter og husorden

Vedtægterne er andelsboligforeningens ’grundlov’ med regler om andelshavernes indbyrdes forhold – fra man flytter ind, til man forlader andelsboligforeningen. De indeholder også regler om indgåelse af aftaler med kreditorer, fx håndværkere, samt regler om disse kreditorers rettigheder i forhold til andelshaverne.

Oprindeligt er vedtægterne formuleret og godkendt i forbindelse med andelsbolig-foreningens stiftelse. De kan være ændret siden, så du bør sørge for at få det sidst godkendte eksemplar.

Vedtægterne indeholder regler for, hvordan man ændrer eller tilpasser vedtægterne. Der er blandt andet særlige – og skærpede – krav til deltagelse og stemmeflerhed, når generalforsamlingen træffer beslutninger om vedtægterne. Også derfor bør du tilstræbe altid at deltage i generalforsamlingerne.

  • Husorden

    Mange andelsboligforeninger har udover vedtægterne også formuleret en husorden, der udstikker generelle leveregler for andelsboligforeningens medlemmer og for eventuelle lejere. Husordenen kan i de fleste foreninger vedtages med simpelt flertal og kan derfor løbende justeres.

    Læs om DEAS' standardhusorden for foreninger.

    Har du spørgsmål vedrørende vedtægter eller husorden, kan du altid henvende dig til din kontaktperson hos os. 

Foreninger - Lettere at vaere andelshaver

Lettere at være andelshaver

DEAS' standardvedtægter er skrevet i et nutidigt sprog og er nemme at forstå og overholde.

Læs mere

Foreninger - Husorden

Husorden

Gode daglige rammer sikrer trivsel og godt naboskab. Brug DEAS' standardhusorden og giv foreningens husorden et eftersyn.

Læs mere

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her