E-service

Vil du opsige dit lejemål, opdatere dine kontaktinformationer, eller skal du bestille en overdragelsesaftale for din andelsbolig? Så åbn den relevante blanket herunder.

Du kan underskrive en lang række dokumenter og blanketter digitalt med dit NemID. DEAS bruger firmaet Penneo™ til at håndtere underskrifter og identiteter. Læs mere om samarbejdet med Penneo™.

Opsige dit lejemål

For at sikre dig den bedst mulige opsigelse og fraflytning anbefaler vi, at du bruger denne blanket, så din administrator får de nødvendige oplysninger.

Opsigelse Opsige Sige op Opsigelsesvarsel Opsigelsesperiode Opsagt Varsel Erhvervslejemål Fraflytning Fraflytningssyn Fraflytte Flytte fra Flyttesyn Forsyn Tegningsberettiget Aflevering Aflevere Genudlejning Genudleje Lejemål Lejlighed Bolig Dødsbo

Fuldmagt til at underskrive lejekontrakt

Du kan give en anden lov til at underskrive din lejekontrakt på dine vegne. Udfyld denne fuldmagt, og giv fuldmagtshaveren lov til at underskrive med sin egen digitale signatur.

Lejekontrakt Kontrakt Fuldmagt Fuldmagtshaver Fuldmagtsgiver Underskrive Skrive under Kontrakt Lejemål Bolig

Fuldmagt til indflytningssyn eller fraflytningssyn

Du kan give fuldmagt til, at en anden deltager på dine vegne i indflytningssynet eller fraflytningssynet af din lejlighed.

Flyttesyn Indflytningssyn Fraflytningssyn Syn Fuldmagt Fuldmagtshaver Fuldmagtsgiver Nøgler Fraflytningsrapport Indflytningsrapport Nøglekvittering

Andelsboligskema

Bestil andelsboligskemaet, hvis du er ejendomsmægler og skal sælge en andel i en forening, DEAS administrerer.

Andelsoverdragelse Overdragelse Andelsbolig Andel Andelshaver Salg Sælger Køb Bolig Andelsboligforening Bestil Bestilling Andelsboligmægler Ejendomsmægler Mægler Andelsboligskema Nøgleoplysninger Nøgleoplysningsskema Nøgleskema

Bytte lejlighed

Du kan ansøge om at bytte lejlighed med en anden lejer. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt.

Byttelejlighed Byttelejemål Ansøgningsskema Ansøgning Bytteansøgning Bytteparter Byttepartner Bytning Fraflytning Bolig Lejlighed Lejemål Overtagelse Boligbytte

Ansøgning om fremleje

Skal du på længere studieophold eller forretningsrejse? Eller har du et værelse i overskud? Så kan fremleje være en mulighed.

Ansøgningsskema Ansøgning Bolig Lejlighed Fremleje Leje ud Fremlejekontrakt Midlertidig leje Fremlejeperiode Værelse Delvis leje Fremlejetager Airbnb Udleje Udlejning

Inden du flytter ind

Tillykke med din nye bolig! Vi vil gerne ønske dig velkommen hos DEAS. Før du flytter ind i din nye bolig, beder vi dig udfylde denne blanket, så vi kan komme i kontakt med dig.

Indflytning Postkasse Ringeklokke Navneskilt Lejebolig Flytte ind Kontaktinformation Kontaktoplysninger Kommunikation Nyhedsmail Nyhedsbrev Telefonnummer Mobilnummer e-mailadresse mailadresse

Ændrede kontaktoplysninger

Har du fået nyt mobilnummer, skiftet e-mailadresse eller navn? Så giv os besked om dine nye kontaktinformationer.

Kontakt Kontaktinformation Nye Nyt Telefonnummer E-mailadresse Kontaktperson Lejer Beboer Lejebolig

Nøgleoplysninger

Hvis du ønsker at overdrage din andel, skal du bestille de lovpligtige nøgleoplysninger og bilag online, når din andelsbolig er blevet vurderet.

Andelsoverdragelse Overdragelse Andelsbolig Andel Andelshaver Sælger Salg Køb Bolig Andelsboligforening Nøgleoplysninger Nøgleskema Nøgleoplysningsskema Bestil Bestilling

Bestil overdragelsesaftale

Når du har fundet en køber til din andelsbolig, udfærdiger vi overdragelsesaftalen for dig.

Andelsoverdragelse Overdragelse Overtagelse Overdragelsesaftale Køber Aftale Andelsbolig Andel Andelshaver Salg Sælger Køb Bolig Andelsboligforening Bestil Bestilling

Erhvervslejemål: Nye kontaktoplysninger

Har virksomheden fået nyt telefonnummer, skiftet e-mailadresse eller navn, så send os jeres nye kontaktinformationer.

Opsig dit erhvervslejemål

Brug denne blanket til at opsige jeres erhvervslejemål. Så er I sikre på, at alle nødvendige data bliver oplyst. Hvis I allerede har opsagt lejemålet på anden vis, er den oprindelige dato gældende. Vi beder jer alligevel benytte blanketten.