Bestil overdragelsesaftale

Bestil andelsboligskemaet, hvis du er ejendomsmægler og skal sælge en andel i en forening, DEAS administrerer.

Overdragelsesaftalen skal underskrives af dig, køber og bestyrelse. Den bliver sendt til køber, så vedkommende kan underskrive den.

Benytter du ejendomsmægler, vil vedkommende først udarbejde en købsaftale med bilag, der underskrives af køber, dig og bestyrelse. Når mæglers købsaftale er underskrevet, udarbejder DEAS så en overdragelsesaftale.

Som køber betaler du et honorar til DEAS for, at vi udarbejder overdragelsesaftalen. Det står i aftalen, hvis honoraret skal deles mellem køber og sælger. Se vores prisliste.

  • Overdragelsesdag

    Du aftaler selv en overdragelsesdag med køber. Husk ikke at sætte datoen tidligere end fire uger til den 1. eller 15. i måneden. Ellers kan du ikke være sikker på, at I kan få gennemført alt papirarbejdet inden overdragelsen.

  • Godkendelse af køber

    Du skal oplyse bestyrelsen, at du har fundet en køber, da den skal godkende den nye andelshaver.

Bestil overdragelsesaftale