Nøgleoplysninger

Hvis du ønsker at overdrage din andel, skal du bestille de lovpligtige nøgleoplysninger og bilag online, når din andelsbolig er blevet vurderet.

Når en andelsbolig skifter ejer, er der mange regler i andelsboligloven og i foreningens vedtægter, der skal følges. Hos DEAS følger vi en særlig arbejdsgang, som du kan læse mere om.

Når din bolig er blevet vurderet, skal du eller din eventuelle ejendomsmægler kontakte DEAS, så vi kan udlevere en række oplysninger i de lovpligtige nøgleoplysningsskemaer.

Andre dokumenter til køber
Sammen med nøgleoplysningsskemaerne skal du udlevere følgende dokumenter til køber: 

  • Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter 
  • Andelsboligforeningens seneste årsrapport og budget 
  • Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger 
  • Vedligeholdelsesplan, hvis foreningen har udarbejdet en 
  • Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen 

DEAS skal udfylde skemaerne og kan udlevere dokumenterne. Vi opkræver et honorar for den ydelse. Se vores prisliste

 

Bestil nøgleoplysninger