Generalforsamlinger

Som ejerforeningens højeste myndighed ses generalforsamlingen. Her træffer I beslutning om alle forhold vedrørende ejerforeningen, eksempelvis:

 • Driftsbudgettet
 • Årsregnskabet, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter
 • Fællesudgifternes størrelse
 • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af administrator og revisor
 • Ordinære generalforsamlinger

  I afholder den ordinære generalforsamling hvert år typisk 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret fremgår af foreningens vedtægter.

 • Ekstraordinære generalforsamlinger

  Endvidere kan I afholde ekstraordinære generalforsamlinger efter behov. Det sker typisk, når der skal tages beslutning om gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedrings-projekter samt ved vedtægtsændringer. Desuden kan I afholde ekstraordinære generalforsamlinger, hvis der på en tidligere generalforsamling ikke har været tilstrækkeligt fremmødte til at træffe en bindende beslutning.

  Vi anbefaler, at I som bestyrelsesmedlemmer sætter jer nøje ind i vedtægternes regler for afholdelse af generalforsamling, ligesom vi anbefaler, at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i et kursus herom. Vi tilbyder løbende interne kurser for bestyrelserne. 

 • Brug vores skabeloner og vejledninger

Bestyrelsens årshjul (ejer)

Bestyrelsens årshjul

Vi har udarbejdet en oversigt over bestyrelsens årlige aktiviteter.

Klik her

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her