Pant i ejerlejligheden

I de fleste ejerforeninger er der i vedtægterne en paragraf om medlemmernes sikkerhed for betaling af ydelser til ejerforeningen. Læs mere under vedtægter og husorden.

Sikkerheden kan være etableret på mange måder, men i de fleste ejerforeninger sker det i form af, at der er udstedt et ejerpantebrev til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos de enkelte medlemmer, eller at ejerforeningens vedtægter er tinglyst pantstiftende.

I få tilfælde kan sikkerheden være stillet i form at et skadesløsbrev, eller skødet kan være tinglyst pantstiftende.

  • Ejerskifte

    Ved ejerskifte overgår pantet til ny ejer, og den tinglysningsmæssige ekspedition varetages almindeligvis af den berigtigende advokat.

    Sikkerhedsstillelsen andrager almindeligvis et beløb svarende til minimum et års ydelser til ejerforeningen.

    Skal du sælge din ejerlejlighed, er det vigtigt, at du gør ejendomsmægleren opmærksom på dette forhold.

Kontakt DEAS

Kontakt os

Tlf. 70 30 20 20

eller

Send os en mail