Varme- og vandregnskaber

Varme og vand leveres typisk til dig af ejerforeningen. Varmeleveringen sker enten via eget varmeforsyningsanlæg eller via et varmeselskab.

Hver måned eller hvert kvartal modtager du en aconto-opkrævning til betaling af vand og varme.

 • Opgørelse af forbrug

  Det er forskelligt fra forening til forening, hvordan varme- og vandregnskabsåret løber. Det er ikke usædvanligt, at regnskabsperioderne for varme og vand er forskellige. Du kan spørge i din forening eller kontakte os, hvis du er i tvivl.

  Ved udløb af varme- og/eller vandregnskabsåret vil dit forbrug i perioden blive opgjort, og du modtager et varmeregnskab og et vandregnskab. Du vil modtage penge retur eller blive efteropkrævet, alt efter om du har betalt for meget eller for lidt i det forgangne regnskabsår.

  Du kan typisk regne med at modtage varme- og vandregnskabet ca. fire måneder efter regnskabsårets udløb.

 • Ved salg

  Sælger du din ejerlejlighed midt i et varme- og vandregnskabsår, skal du være opmærksom på, at vand- og varmeregnskab for hele perioden afregnes over for den til enhver tid værende ejer af lejligheden. Køber og sælgers indbyrdes afregning er således ejerforeningen og vores uvedkommende.

 • Egen varmeforsyning

  I enkelte tilfælde har din lejlighed individuel opvarmning, fx ved hjælp af elradiatorer eller varmeveksler (typisk kun i tæt, lavt byggeri).

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her