Lejens sammensætning

I lovgivningen kaldet 'Almenlejeloven' taler man om ’balancelejeprincippet’. Det betyder, at den samlede leje for boligerne i en afdeling skal modsvare afdelingens driftsudgifter. Derfor må der ikke budgetteres med overskud i en almen boligafdeling.

Herudover betales der typisk et acontobeløb for varme, vand og el samt et beløb til dækning af antenne, internet mv.

Lejen for den enkelte bolig fastsættes på grundlag af en vurdering af boligernes indbyrdes brugsværdi. Populært sagt fastlægges en fordelingsnøgle. Anses den indbyrdes værdi at være nogenlunde ens, kan fordelingen ske i forhold til boligernes areal.

  • Regulering af leje

    I henhold til den almene boliglovgivning skal der hvert år afholdes et afdelingsmøde, hvor driftsbudgettet for det kommende år godkendes.

    Resulterer driftsbudgettet i en lejestigning, skal forhøjelsen meddeles til beboerne i afdelingen med tre måneders varsel. 

Kontakt DEAS

Kontakt os

Tlf. 70 30 20 20

eller

Send os en mail