Vedligeholdelse

Både lejer og udlejer har pligt til at passe på ejendom og lejlighed.

I din lejekontrakt kan du se, om du har en almindelig vedligeholdelsespligt, eller om du har en udvidet vedligeholdelsespligt. Det er også her, du kan finde ud af, om du har den indvendige vedligeholdelsespligt, og om du har en vedligeholdelseskonto, som du, sammen med din leje, betaler et beløb til hver måned.

 • Indvendig vedligeholdelsespligt

  Det fremgår af din lejekontrakt om den indvendige vedligeholdelse påhviler enten dig eller udlejer. 

  Hvis du har den indvendige vedligeholdelsespligt, betyder det, at du skal sørge for, at lejlighedens vægge, lofter og træværk bliver malet og gulve lakeret så ofte, at din lejlighed altid fremtræder vel vedligeholdt.

  Hvis udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, skal du løbende orientere viceværten om eventuelle vedligeholdelsesmangler i dit lejemål.

  Generelt antages, at en bolig skal males ca. hver 4-5. år for at være velvedligeholdt.

  Professionel bistand

  Lader du arbejdet udføre med professionel bistand, kan ejendommens vicevært ofte give gode råd om materiale og farvevalg og hjælpe med at finde dygtige håndværkere. Vi bruger altid professionelle, autoriserede håndværkere. Det giver den bedste kvalitet, og det opfordrer vi også dig til at gøre.

 • Indvendig vedligeholdelseskonto

  Påhviler den indvendige vedligeholdelse udlejer, er der oprettet en indvendig vedligeholdelseskonto.

  Har dit lejemålet en indvendig vedligeholdelseskonto, står det i lejekontrakten. Sammen med din leje betaler du hver måned et beløb til kontoen. Beløbet er fastsat i lejeloven og reguleres hvert år den 1. januar.

  Som udgangspunkt skal pengene bruges til indvendig vedligeholdelse. Inden du går i gang, anbefaler vi, at du først undersøger, hvad der står på kontoen. Du skal også altid huske at kontakte ejendommens vicevært for at sikre dig, om du må bruge kontoen til det ønskede formål. Det er også viceværten, som skal godkende arbejdet, efter det er udført.

  Andre vedligeholdelsesarbejder

  Er din lejlighed velvedligeholdt, og er saldoen større end tre års hensættelser, kan pengene også bruges til andre vedligeholdelsesarbejder. Det kan fx være opsætning af fliser eller udskiftning af køkkenbordplade eller blandingsbatterier.

  Hvem må udføre arbejdet?

  Vær opmærksom på, at det nogle gange kan være aftalt i lejekontrakten, at arbejdet kun må udføres af momsregistrerede håndværkere.

  Vælger du selv at udføre arbejdet, kan du få refunderet rimelige omkostninger til materialer. Du kan dog ikke få dækket egen ’arbejdsløn’.

  Når arbejdet er afsluttet, skal regningerne afleveres til viceværten. Er arbejdet udført som aftalt, refunderer vi udgifterne. Det er vigtigt, at du får viceværten til at besigtige arbejdet og attestere regningerne hurtigst muligt. For er regningerne mere end tre måneder gamle, kan de ikke refunderes.

  Almindelig vedligeholdelsespligt

  Udover den indvendige vedligeholdelsespligt i lejemålet, som omfatter loft, gulv og træværk, kan du også have en almindelig eller udvidet vedligeholdelsespligt. Det vil stå i lejekontraktens § 11, hvis du har udvidet vedligeholdelsespligt.

  Ellers har du almindelig vedligeholdelsespligt. Det betyder, at du, udover den indvendige vedligeholdelsespligt, har pligt til at vedligeholde og forny dine låse og nøgler.

  Udlejer er derimod ansvarlig for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens installationer, som fx vand- og gashaner, håndvaske, wc-kummer, radiatorventiler, stikkontakter og – forudsat, at ejendommen ejer dem – lejlighedens hårde hvidevarer.

  Hvem betaler vedligeholdelsesarbejder?

  I tabellen herunder kan du læse, om det er dig eller udlejer, der betaler for vedligeholdelsesopgaver afhængig af, hvilken vedligeholdelsespligt du har.

 • Udvidet vedligeholdelsespligt

  I din lejekontrakt kan der stå, at du er forpligtet til at foretage anden og mere vedligeholdelse end maling af vægge og lakering af gulve i din lejlighed. Det omtales normalt som en ’udvidet vedligeholdelsespligt’ og betyder, at du har ansvaret for at vedligeholde og forny inventar samt installationer.

  Det vil altid fremgå af din lejekontrakt eller tillægget til denne, hvad du præcis skal vedligeholde, hvilke ting du skal vedligeholde og eventuelt forny.

  Det kan blandt andet betyde, at du hæfter for udskiftning eller reparation af dele i lejligheden, fx et blandingsbatteri, en cisterne, en køkkenbordplade, hvidevarer og termoruder, hvis det ikke er vedligeholdt, når du flytter.

  Når vi har vurderet, hvor stor en del af den samlede udgift du skal afholde, tager vi altid hensyn til den periode, du har boet i lejligheden, og hvor godt du har sørget for at vedligeholde tingene.

  Hvem betaler vedligeholdelsesarbejder?

  I tabellen herunder kan du læse, om det er dig eller udlejer, der betaler for vedligeholdelsesopgaver afhængig af, hvilken vedligeholdelsespligt du har. 

 • Udvendig vedligeholdelsespligt

  Den udvendige vedligeholdelse omfatter al anden vedligeholdelse end maling, hvidtning og tapetsering i lejligheden, uanset om det er inde i eller uden for lejligheden.

  Som udgangspunkt er det udlejer, som har den udvendige vedligeholdelsespligt, medmindre der er aftalt andet, eksempelvis udvidet vedligeholdelsespligt.

  Typisk er det ejendommens vicevært, som står for den udvendige vedligeholdelse. Så har du spørgsmål om driften af ejendommen, er du velkommen til at kontakte viceværten.

 • Gebyrer

  Har du behov for at få løst småopgaver, som ligger uden for almindelig administration, hjælper vi selvfølgelig gerne.

  Alle priser er inkl. moms.

Find ejendommens kontaktperson

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her