Konvertering af ejendom

Muliggørelse og eksekvering af konvertering til boligejendom.

ejer
Pensionskasse

Situation

Kunden stod med en erhvervsejendom, der havde været uudlejet i 7 år. Investeringsstrategien var at udvikle en ny lokalplan, der kunne bane vejen for konvertering af ejendommen til beboelse. Derudover skulle konverteringen struktureres, udføres og afsluttes. Bruttoværdi (GAV): 0,1 mia. kr.

Problemstilling

Der var ingen efterspørgsel efter ejendommen til den eksisterende anvendelse. Der var således manglende indtægter samt høje, løbende tomgangsomkostninger, og ejendommen var et kontinuerligt tabsgivende aktiv

Løsning

Tomgang Ny Lokalplan

DEAS forhandlede ny lokalplan med kommunen og etablerede dermed en plan for konvertering af ejendommen til 75% boliger og 25% erhverv. Der blev udarbejdet et arkitektprojekt og udført den nødvendige tekniske planlægning af konverteringen samt indhentet indikative priser på byggeriet.

DEAS sikrede den forretningsmæssige basisfor konverteringsplanen og planlagde den praktiske konvertering. 

 

Resultat

Investeringsstrategien satte en stopper for et vedvarende tab på ejendommen. Ejendommen blev forberedt til salg og solgt efter 18 måneders indsats – til en investor som eksekverede planen. Dette genererede en merværdi på 65%. 

Kontakt - Christian Melgaard

Kontakt

Christian Melgaard

afdelingsdirektør
Ring mig op