Værdiskabelse ved nedbringelse af tomgang

Tomgangsprocenten for porteføljen blev reduceret med 63,6% i løbet af fem kvartaler – til et niveau væsentligt under det generelle marked.

Service ejer
Property Asset Management Pensionsselskab

Situation

Kunden stod med en portefølje af ejendomme med en udlejningsprocent, der var væsentligt lavere end markedsgennemsnittet. Det direkte afkast (NOI) var som følge heraf for lav, idet enkelte ejendomme i porteføljen trak markant ned på det samlede resultat. Den samlede tomgang var 25% over benchmark for markedet. 

Problemstilling

Hvordan kunne udlejningsprocenten øges samlet set, og hvordan skulle man håndtere, at en række lejemål var af en beskaffenhed, som ikke matchede markedsstandarden, hvilket hæmmede udlejningsmulighederne.

Løsning

Øge udlejningsprocent Istandsættelse Reducering af omkostninger

DEAS nedsatte en taskforce, som splittede porteføljen op i mindre enheder med tilpassede, selvstændige strategier for at øge udlejningen. Samtidig blev der iværksat istandsættelse og opgradering på udvalgte ejendomme – også før udlejningen. Endelig blev alle processer gennemgået på ejendomsniveau med henblik på optimering, hvorved omkostningerne blev reduceret. 

Resultat

Resultatet af indsatsen blev en portefølje, der nu performer væsentligt bedre end markedsstandarden/benchmark. Tomgangsprocenten er reduceret med 63,6% i løbet af fem kvartaler. Den forbedrede udlejningsprocent har skabt en samlet vækst i porteføljen på 0,5 procentpoint.

Kontakt - Christian Melgaard

Kontakt

Christian Melgaard

afdelingsdirektør
Ring mig op