Olof Palmes Allé

Olof Palmes Allé 27-33 ligger i Aarhus N og er ejet af PKA. Ejendommen består af 5 boligblokke med 87 lejligheder fordelt på ca. 8.100 m2. Ejendommen er opført i 2013 af JCN Bolig i totalentreprise med PKA som bygherre.

ejer
PKA

Situation

I dette projekt har PKA som bygherre ønsket DEAS tilknyttet som bygherrerådgiver for at sikre, at de valgte løsninger blev driftsoptimeret på alle måder. 

Desuden har PKA ønsket, at DEAS kvalitetssikrede de arkitektoniske løsninger, så især lejlighedsplanerne blev udformet så anvendelige som muligt og derved med størst mulighed for udlejning. 

PKA har ønsket DEAS som tilsynsførende under udførelsen, til sikring af bedst mulig kvalitet af arbejdet, og at betalinger fulgte byggeriets stadier. DEAS deltog i mangelgennemgangen og sikrede således, at lejerne kunne overtage fejlfrie lejeboliger.

Løsning

Bygherrerådgivning Idriftsætning Drift og vedligehold

Når DEAS varetager bygherrerådgivning, løbende indflytninger og efterfølgende administration, opnår kunden en unik ydelse, hvor alle facetter tænkes sammen i ét. 

Det er en stor fordel for kunden, at alle tekniske ydelser varetages af DEAS, da viden ofte går tabt ved overlevering fra ekstern bygherrerådgiver til daglig drift hos en administrator. På den måde minimeres omkostninger til garantireparationer, og i øvrigt sker mangelafhjælpning hos lejeren hurtigt og præcist. 

Typisk for sådan en sag varetager DEAS bygherrerådgivningen frem til afsluttet femårsgennemgang, og derved bliver der taget hånd om de mangler, der måtte vise sig løbende.

Resultat

Ved at DEAS er med i alle faser af projektet, har vi givet PKA en driftsoptimeret, langsigtet og totaløkonomisk helhedsløsning. 

Kontakt - Kristian S Kongstad

Kontakt

Kristian Slaarup Kongstad

afdelingsdirektør
Ring mig op