Udsigten Margretheholmen

Udsigten på Margretheholmen ligger i København K og er ejet af PKA og TopDanmark. Ejendommen er opført i 2015 og består af 456 ejerlejligheder og et parkeringshus, fordelt på i alt 45.228 m2. Udsigten er opført i en 8 etagers bebyggelse med fællesfaciliteter. Udsigtens facader er en kombination af teglfacader og betonelementfacader med store altaner, hvor de fleste har en flot udsigt til Københavns tårne.

ejer
PKA og TopDanmark

Situation

PKA og TopDanmark investerede i Udsigten som et nøglefærdigt projekt og havde behov for bygherrerådgivning. Inden kontraktafslutningen med sælger blev DEAS hyret til at gennemgå projektmaterialet. DEAS har løst flere store bygherrerådgivningsopgaver for PKA de seneste 10 år.

Løsning

Bygherrerådgivning Idriftsætning Ejendomsadministration

DEAS forestod granskning af projektet og kom med forslag til ændringer, hvor der blev lagt vægt på optimering af arkitektur, lejlighedsindretning og materialevalg med stor fokus på fremtidige driftsomkostninger, så det matchede kundens ønsker og behov. 

Vores fornemmeste opgave i projekteringsfasen var at sikre det, der var aftalt i kontraktmaterialet, også indgik i det færdige hovedprojekt, som bygningen skulle bygges efter. I byggefasen var DEAS’ opgave at følge udførelsen af byggeriet på byggepladsen fra start til slut for at sikre, at det godkendte hovedprojekt blev fulgt under hele opførelsen. Endvidere var DEAS’ opgave også at fungere som bygherrens forlængede arm, når ændringer skulle godkendes. Da byggeriet var færdigt, gennemførte vi den planlagte mangelgennemgang, således at alle mangler blev udbedret, inden overtagelse af ejer og lejer.

Resultat

Med DEAS som bygherrerådgiver har vi givet PKA og TopDanmark en driftsoptimeret, langsigtet og totaløkonomisk helhedsløsning. 

Udover bygherrerådgivning står DEAS for administration og drift af ejendommen. 1/3 af ejendommen er i dag individuelt-ejede ejerlejligheder, og både ejerforening samt tilknyttet grundejerforening administreres ligeledes af DEAS.

Kontakt - Kristian S Kongstad

Kontakt

Kristian Slaarup Kongstad

afdelingsdirektør
Ring mig op