Vildbjerg Skole

Trehøje Kommune (nu Herning Kommune) bestilte byggeriet af Vildbjerg Skole. Bygningen er placeret vest for Herning og blev bygget i perioden 2005 – 2006. Byggeriet blev til gennem et OPP-samarbejde. Vildbjerg Skole er på 11.600 m2 og har kapacitet til cirka 700 elever.

Situation

Som den første folkeskole i Danmark blev Vildbjerg Skole opført som et OPP-projekt, der samtidig var DEAS’ første. Det blev til i et samarbejde mellem MT Højgaard, DNB og DEAS.

Problemstilling

Flere krav til byggeriet: Den løbende drift har stillet store krav til blandt andet materialevalg og vedligehold. 
Der skulle udarbejdes en OPP-aftale, som skulle vare de næste 30 år.

Løsning

Drift og vedligeholdelse Administration af OPP-selskab

Fokus på materialevalg: Byggeriet blev udført med specielle gode og vedligeholdelsesvenlige materialer, der kunne stå imod lidt af hvert. På den måde kunne DEAS sikre, at kundens krav blev imødekommet. 

Sikring af bygningens fremtid: Sammen med OPP-parterne var DEAS været med til at finansiere, projektere, opføre og stå for driften af Vildbjerg Skole på en 30-årig kontrakt. Den fastsætte rammerne og giver kunden en langsigtet løsning. Samtidig administrerer vi OPP-selskabet.

Resultat

Driftsbudgetterne, der blev udarbejdet i 2005, holder den dag i dag, ligesom vedligeholdelsen følger de fastlagte planer. Skolens ledelse, medarbejdere samt forældre er fuldt ud tilfredse med bygningernes vedligeholdelsesstand.

En OPP-aftale er en dynamisk og fleksibel løsning, der kan tilgodese bestillers fremtidige behov, således at konsortiet bag aftalen har mulighed for at foretage ændringer af de fysiske rammer, hvis der viser sig nødvendigt i kontraktperioden.

Som et resultat heraf har Herning Kommune nu ønsket at få opført en ny daginstitution på ca. 1.500 m2, som bliver en del af den eksisterende OPP-aftale. Den vil efterfølgende driftsmæssigt indgå som en del af den eksisterende OPP-aftale i resten af kontraktperioden, dvs. ca. 20 år.

Kontakt - Lars Olaf Larsen

Kontakt

Lars Olaf Larsen

afdelingsdirektør
Ring mig op