Institutionelle ejendomsinvestorer

Effektiv forvaltning af ejendomsporteføljer

DEAS er Danmarks største Full Service Property House. Vi er markedsleder og kan sikre værdien af ejendomsporteføljen i kraft af vores størrelse, vores kapacitet og vores processer. Vi administrerer over 2.000 ejendomme i Danmark og arbejder for de største institutionelle investorer i landet. DEAS har ca. 1.200 medarbejdere, som yder kompetent service inden for alle aspekter af administration, drift og udvikling af ejendomme. Kernen af vores forretning er ejendomsadministration, og som to specialer tilbyder vi property asset management og offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Alt i alt administrerer vi over 7,8 mio. kvm ejendomme.

Scroll ned for at læse mere om

Administration af ejendomme

Institutionelle ejendomsinvestorer

Administration af ejendomme

Vores kunder sikres en effektiv administration af deres ejendomsporteføljer, for det er kernen i vores forretning. Vi er den førende specialist inden for feltet med mere end 25 års erfaring. Vores leverancer er understøttet af et kvalitetsledelsessystem med detaljerede og dokumenterede processer for alle dele af vores forretning. Desuden er vi drevet af en række etiske normer for ejendomsadministration samt et strengt kodeks for, hvordan vi samarbejder med bl.a. leverandører.

DEAS har medarbejdere med dyb faglighed, og vi har opbygget en ekspertise inden for alle områder af ejendomsadministration, herunder jura, rapportering og udlejning. Det resulterer i lange kundeforhold.

Læs mere om

Scroll ned for at læse mere om

Udlejning

Institutionelle ejendomsinvestorer

Udlejning

Så korte tomgangsperioder som muligt er målet, når DEAS varetager udlejningen af både bolig- og erhvervsejendomme. Vi kender markedet lokalt og på landsplan i kraft af, at vi varetager mere end 3600 udlejninger samlet set i DEAS-regi.

Når det gælder udlejning af erhvervslejemål kan DEAS egne erhvervsmæglere udleje alle typer erhvervslejemål over hele landet. Når det gælder private boliger ejer og driver DEAS udlejningsportalen Findbolig.nu, der reducerer liggetiderne ved systematisk at udbyde ledige boliglejemål til potentielle lejere, så snart de er opsagt. DEAS administrerer ligeledes effektivt ventelister og komplekse tildelingsregler.

Scroll ned for at læse mere om

Førende juridiske kompetencer

Institutionelle ejendomsinvestorer

Førende juridiske kompetencer

Fair håndtering af lejerne sker gennem juridisk viden og kendskab til alle regler og lovgivning. Boligmarkedet er komplekst og kræver en omfattende juridisk ekspertise. DEAS har egen juridisk afdeling med egne jurister, som kapacitetsmæssigt er landets største inden for dette område, og som en af de få også tilbyder selskabsadministration.

Scroll ned for at læse mere om

Fokus på lejertilfredshed

Institutionelle ejendomsinvestorer

Fokus på lejertilfredshed

Vi har stor erfaring med at varetage relationen til lejerne med en synlig og rummelig service. Det sikrer vi ved løbende undersøgelser og målinger af lejernes tilfredshed ved at bo i en ejendom administreret af os. Det giver en højere tilfredshed blandt lejerne, fordi vi løbende kan komme ønsker og behov i møde, og i sidste ende minimere lejeromsætningen. Derudover giver det vores kunder indblik i DEAS’ evne til at sikre netop tilfredse og trygge lejere.

Scroll ned for at læse mere om

Udvikling af ejendomme

Institutionelle ejendomsinvestorer

Udvikling af ejendomme

DEAS har succes med at øge markedsværdi og afkast gennem udvikling af ejendomme.

Vores service spænder bredt fra rådgivning til egentlig udførelse. Vi kan derfor både tilbyde ombygning, modernisering, energioptimering og vedligeholdelse af ejendomme - enten med et fuldt mandat til udvikling eller en stram overholdelse af budget. Vi har over 60 byggeteknikere, arkitekter og ingeniører mv., som rådgiver om og sikrer udførelsen af alle opgaver.

Scroll ned for at læse mere om

Digital rapportering

Institutionelle ejendomsinvestorer

Digital rapportering

Overblik, præcision og indsigt er nøgleordene i DEAS’ digitale rapportering. Den løbende rapportering er forankret i en dedikeret afdeling. Der arbejdes konstant med at forbedre leverancen, så DEAS fortsat kan rapportere præcist, i detaljen og med det nødvendige overblik og klare prognoser. Også de digitale platforme udvikles løbende for at imødekomme vores kunders behov og der søsættes løbende nye initiativer. Blandt andet kan DEAS om kort tid præsentere en ny digital rapporteringsplatform for vores institutionelle ejendomsinvestorer.

Scroll ned for at læse mere om

Fleksibelt samarbejde

Institutionelle ejendomsinvestorer

Fleksibelt samarbejde

Kundernes strategi for køb og salg af ejendomme ændrer sig ofte over tid. Sådan er det også med det dertilhørende behov for ejendomsadministration. DEAS har en størrelse og dermed en kapacitet, som kan imødegå ændringer i behovet. I en større portefølje kan der ske store ændringer i ejendomsmassen i forbindelse med opkøb og frasalg af ejendomme. Det er ingen udfordring, når det gælder de administrative og udviklingsmæssige forhold, for det er vores setup udarbejdet til at imødekomme.

Scroll ned for at læse mere om

Kvalitetssikring

Institutionelle ejendomsinvestorer

Kvalitetssikring

DEAS er i gang med en ISO 9001:2015-certificering af vores processer. Vores standarder og processer er rygraden i vores virksomhed, og de er blevet forædlet gennem mange års erfaring. Processer lyder måske lidt kedeligt, men det er i DEAS’ optik en af de væsentligste forskelle mellem aktørerne inden for ejendomsadministration i Danmark.

For at vores medarbejdere kan opfylde vores høje kvalitetskrav, underviser vi alle relevante medarbejdere på vores eget uddannelsesakademi.

Scroll ned for at læse mere om

Digitalisering

Institutionelle ejendomsinvestorer

Digitalisering

Både vores kunder og lejere møder et professionelt selvbetjeningsunivers. Vi udvikler og lancerer løbende nye digitale løsninger – sites, apps og digitale værktøjer, som effektiviserer og sikrer bedre service til kunder og lejere.

Scroll ned for at læse mere om

Cases

Institutionelle ejendomsinvestorer

Cases

Læs en række konkrete cases om nogle af de udfordringer, vi har løst i samarbejde med vores kunder.
Scroll ned for at læse mere om

Fakta om DEAS

Institutionelle ejendomsinvestorer

Fakta om DEAS

Her ligger vores ejendomme.

 

Antal ejendomme: 2000

 

Antal kvadratmeter under administration: 7,8 mio. kvm i Danmark

   

Antal shoppingcentre i administration: 17

Scroll ned for at læse mere om

Facility Services

Institutionelle ejendomsinvestorer

Facility Services

Facility Services er vores enhed for drift og vedligeholdelse af ejendomme. 

Mens nogle kunder har behov for indflytnings- og fraflytningssyn, efterspørger andre renholdelse i og omkring ejendommen – mens endnu andre har fokus på langsigtet drift og vedligehold. Vi tager vare på ejendommen døgnet rundt, og via vores uniformerede medarbejdere yder vi ejendomsservice professionelt og synligt i ejendommen – det skaber trygge lejere. DEAS Facility Services har over 300 medarbejdere, som kendes i gadebilledet.

Scroll ned for at læse mere om

Kontakt

Institutionelle ejendomsinvestorer

Kontakt

Vi står klar til at betjene dig på landsplan fra vores tre kontorer i KøbenhavnAalborg og Aarhus.

Personlig kontakt

Du er velkommen til at kontakte os direkte: 

Henrik Dahl Jeppesen

Henrik Dahl Jeppesen

Administrerende Direktør, CEO
Ring mig op