Drift og vedligehold

Drift og vedligeholdelse handler om at bevare værdierne i en ejendom. Vi tilbyder at tilrettelægge og styre alle aspekter inden for ejendommens drift og vedligehold, opstille og følge op på ejendommens budget og økonomi samt rådgive i forhold til udvikling, køb, salg og overdragelse af ejendomme.

Når vi tilrettelægger den løbende drift af ejendomme i vores administration, fokuserer vi på de langsigtede omkostninger, det vil sige driften, vedligeholdelsen og udviklingspotentialet.

 • Vores ydelser omfatter

  • Styring og håndtering af den løbende drift
  • Arbejdsgiveransvar, ledelse og vejledning af driftspersonalet, der er ansat på ejendommene
  • Optimering af driftsomkostningerne
  • Overholdelse af gældende lovgivning og tilpasning til nye lovkrav
  • Overblik over ejendommens drifts- og vedligeholdelsesøkonomi
  • Kort- og langsigtede budgetter

Kontakt - Per Ronn Andreasen

Kontakt

Per Rønn Andreasen

Afdelingschef
Ring mig op

Bygherreraadgivning

Bygherrerådgivning

Vi tilbyder byggeteknisk rådgivning og byggestyring fra idé til aflevering.

Læs mere

Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Vi har både kompetencer og services til at håndtere alle aspekter inden for ejendomsadministration

Læs mere