Ejendomsadministration

DEAS er Danmarks absolut største, når det gælder ejendomsadministration.

Vi har den længste og mest omfattende erfaring på markedet. DEAS udmærker sig ved vores evne til at skabe samspil mellem de mange ydelser, som vi har organiseret i specialer. Ydelserne kan være alt fra de helt centrale grundydelser inden for ejendomsadministration til dybt specialiserede ydelser. DEAS har bestræbt sig på at kunne levere totalt i både dybden og bredden, hvilket afspejles i vores størrelse.

Ejendomsadministration er kernen i DEAS

Det var her, vi startede, og det er som regel udgangspunktet for mange af de samarbejder, vi har med ejendomsinvestorer.

Som professionel ejendomsadministrator af alle typer investeringsejendomme, der både rummer bolig, kontor, lager/logistik samt butik/retail, løser vi en række forskellige opgaver, så som:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Udbetaling af løn til ansatte
 • Bogføring og afstemninger
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetkontroller samt oplæg til værdiansættelse
 • Udarbejdelse af vand-, el-, varme- og driftsregnskaber
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning
 • Dialog med og servicering af lejere
 • Ind- og fraflytningssyn og fraflytningsopgørelser

Fokus på lejertilfredshed

Det er vores ambition, at både vores kunder og lejere oplever en høj tilfredshed med de ydelser og servicer, de får. Derfor udfører DEAS lejertilfredsheds-undersøgelser ved alle ind- og fraflytninger og måler løbende kunde-tilfredsheden.

Kontakt - Claus Asger

Kontakt

Claus Asger Olsen

afdelingsdirektør
Ring mig op

Cases - Sandbakken

Case

Effektiv administration, drift og vedligehold af Sandbakken.

Se Case

Ejendomsforeningen danmark

DEAS er medlem af erhvervsorganisationen Ejendomsforeningen Danmark.

Besøg sitet