Property Asset Management

I et dynamisk ejendomsmarked i vækst placerer DEAS sig som eksperten inden for Property Asset Management. Vores størrelse gør os i stand til at tilbyde en ’end-to-end’ rådgivning samt at forvalte egentlige Asset Management mandater med udgangspunkt i en veldefineret investeringsstrategi.

DEAS er specialist, når det gælder udvikling af ejendomme og ejendomsporteføljer med en lang erfaring med det danske ejendomsmarked og dokumenterede resultater. Som Danmarks største Full Service Property House kan vi tilbyde investorer samtlige services forbundet med ejendomsinvesteringer og drift.

DEAS forvalter Property Asset Management mandater for danske og internationale institutionelle investorer, fonde og familieejede selskaber. Målet  er at være den foretrukne partner inden for property asset management ved at skabe det bedst mulige afkast for vores investorer.

DEAS er godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF).

Kontakt - Christian Melgaard

Kontakt

Christian Melgaard

afdelingsdirektør
Ring mig op

Cases - PAM

Cases

Property Asset Management-cases i DEAS.

Se mere