FAIF

DEAS Property Asset Management A/S er et 100% ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.

Selskabet er som det første i Danmark blevet godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (en såkaldt FAIF). Tilladelsen betyder, at DEAS kan betjene kunder, der er omfattet af FAIF-lovgivningen.

Udvidet tilladelse

Som tillæg har DEAS Property Asset Management en udvidet FAIF-tilladelse, så  vi ligeledes kan forvalte enkeltejendomme og porteføljer for investorer, som ikke er underlagt FAIF-lovgivningen, samt udføre investeringsrådgivning.

Kontakt - Christian Melgaard

Kontakt

Christian Melgaard

afdelingsdirektør
Ring mig op

Cases - PAM

Cases

Property Asset Management-cases i DEAS.

Se mere