Samarbejde med investorer

DEAS har en strategisk tilgang til Property Asset Management, der tager udgangspunkt i nedenstående proces, som tilpasses den enkelte ejendom eller portefølje.

proces

 • Fase 1: Projektskabelse – ’Origination’ og investering

  1. Identikation af investeringsmuligheder på ejendomsmarkedet
  2. Investeringsanalyse og værdifastsættelse
  3. Planlægning og gennemførelse af due diligence
  4. Indikativ og endelig tilbudsafgivelse
  5. Gennemførelse af investeringstransaktion
 • Fase 2: Investering

  2a: Udarbejdelse af forretningsplan

  1. Finansiel planlægning
  2. Handlingsplan for de første 100 dage af investeringen / forretningsplansopstart 
  3. Veldefinerede performance mål 
  4. Operationel strategi – hvorledes implementers forretningsplanen
  5. Fastlæggelse af exit strategi

  2b: Udvikling af rapportering

  1. Individuel rapportering for hver udviklingsejendom
  2. Identifikation af KPI’er
  3. Implementering af porteføljerapportering
 • Fase 3: Eksekvering – scenarier

  3a: Identifikation af optimeringsområder

  1. Identifikation og implementering af besparelsesområder
  2. Identifikation af konverteringsmuligheder fx fra erhverv til bolig og gennemførelse, hvis IRR kan forbedres
  3. Genforhandling af huslejer, hvor det er muligt

  3b: Reduktion af tomgang

  1. Opgradering af ejendomme og individuelle lejemål for at øge efterspørgslen
  2. Fokus på udlejningsstrategi for hver enkelt ejendom
  3. Eksekvering af moderniseringer og indretninger
  4. Etablere samarbejde med markedsledende ejendomsmæglere

  3c: Afdækning af udviklingsmuligheder

  1. Forhandlinger om myndighedstilladelser med offentlige myndigheder
  2. Forhandlinger med entreprenører og rådgivere
  3. Løbende opfølgning i byggefasen
  4. Aflevering af færdigt projekt til lejer mhp. drift eller salg til ejer/investor
 • Fase 4: Afvikling af investering

  1. Planlægning og endelig afvikling af investeringen
  2. Opløsning af asset managementaftale eller fonds struktur
  3. Likvidering af juridisk struktur

Kontakt - Christian Melgaard

Kontakt

Christian Melgaard

afdelingsdirektør
Ring mig op

Cases - PAM

Cases

Property Asset Management-cases i DEAS.

Se mere