Serviceydelser

Vores serviceydelser inden for Property Asset Management er omfattende.

Nedenfor er et udsnit af de services, som vores team af specialister rådgiver inden for

 • Origination

  Attraktive ejendomme er en knap ressource i investeringsmarkedet. Vi holder derfor konstant øje med potentielle ”on/off market” købsmuligheder på det danske ejendomsmarked. DEAS’ omfattende kundeportefølje gør det muligt for os at præsentere interessante investeringsmuligheder, før de rammer det brede marked. Vi er ligeledes i tæt dialog med ejendomsmæglere og rådgivere om porteføljer og ejendomme  til salg, og ofte udarbejder vi tidligt i processen egne analyser af mulighederne, som kan supplere det officielle udbudsmateriale. 
 • Acquisition

  Når investeringsmuligheden er identificeret, kan vi bidrage til alle faser af investeringsprocessen. Vi byder ind i den  præliminære analyse og prissætning samt gennem hele due diligence fasen, herunder kommerciel, juridisk og teknisk due diligence. Vi kan også varetage den praktiske gennemførelse af en investering fra det indikative købstilbud til ’signing’ og ’closing’. DEAS besidder de fleste kompetencer in house, men vi kan også arbejde sammen med eksterne rådgivere om juridisk og teknisk due diligence. 
  I forbindelse med investeringsplanlægningen assisterer vi med udarbejdelse af forretningsplaner og indhentning af ekstern finansiering i fornødent omfang. 
 • Løbende optimering af portefølje

  Som Danmarks største ejendomsforvaltningsselskab har vi omfattende kendskab til alle væsentlige dele af den praktiske ejendomsdrift – såvel den tekniske som den kommercielle. Det leverer et solidt udgangspunkt og benchmark til at optimere ejendomsdriften. 
  DEAS har endvidere en betydelig indkøbsfunktion, hvor vi køber ind på vegne af vores kunder. Med den volumen opnår vi favorable prisaftaler, der kommer de enkelte kunder til gode. 
 • Skræddersyet kunderapportering

  DEAS leverer professionel og skræddersyet rapportering inden for de aftalte tidsmæssige rammer. Vi tager udgangspunkt i en standard rapportering som professionelle investorer erfaringsmæssigt efterspørger, og vi tilpasser rapporteringen til kundens særlige behov og ønsker. Vi har systematiseret vores tilgang til rapportering og lavet effektive processer, så kunden oplever en høj grad af præcision. Vi ønsker, at vores rapportering skal give viden og skabe merværdi for alle vores kunder. Vores rapportering til nuværende kunder - pensionsselskaber og udenlandske investorer - indeholder typisk: Executive Summary, Debt Overview, Financials, KPI Snapshot, stresstest, Market Conditions and Information. 

 • Løbende risikostyring på porteføljer

  Vi udarbejder månedlige og kvartalsmæssige risikorapporter til intern styring af vores kunders porteføljer. Her fokuseres der på de mest væsentlige af kundens value drivere samt på faktorer, som kan få en ejendomsportefølje ud af kurs i forhold til den fastlagte investeringsstrategi. Vi udarbejder ligeledes halvårlige stresstests, hvor porteføljens følsomhed testes over for bl.a. debt-service-coverage-ratio (DSCR) og loan-to-value (LtV) og andre centrale parametre. Alt dette har kunden selvfølgelig også adgang til, hvis kunden måtte ønske det. Risikostyringen tager bl.a. afsæt i de lovgivningsmæssige standarder omkring Alternative Investerings Fonde (AIF).
 • Investeringsrådgivning

  DEAS leverer investeringsanalyser og -rådgivning efter de retningslinjer, kunderne ønsker. Udgangspunktet er naturligvis de konkrete ejendomme og porteføljer, og vi trækker på den omfattende vidensbase, der er opsamlet i DEAS over en lang årrække som Danmarks førende ejendomsforvalter. Rådgivningen er specielt værdifuld, fordi det danske ejendomsmarked er kendetegnet ved en lav grad af transparens.  
 • Projektudvikling

  Vi har en bred erfaringsbase inden for projektudvikling og kan bidrage med oplæg, ideer og prissætninger. Vi har gode indgange til planmyndighederne i de fleste kommuner og kan føre udviklingssager effektivt igennem. Vi har også erfaring med udarbejdelse af lokalplaner, planlægning og gennemførelse af konverteringer mv. 
 • Finansiel analyse

  Vi kan assistere vores kunder i opbygning af finansielle modeller både for enkeltejendomme og porteføljer. Vi kan ligeledes hjælpe med analyser, herunder portefølje- og scenarieanalyser, hvis kunden ønsker dette. 

Kontakt - Christian Melgaard

Kontakt

Christian Melgaard

afdelingsdirektør
Ring mig op

Cases - PAM

Cases

Property Asset Management-cases i DEAS.

Se mere