Fraflytning

Inden I fraflytter lejemålet, skal der afholdes et flyttesyn, det vil sige en gennemgang af lejemålet med ejendommens vicevært eller den projektleder, der står for ejendommens drift. Her bliver der krydset af i en rapport, hvilke arbejder der skal udføres i lejemålet.

Der kan også noget tid før fraflytningen holdes et forsyn. I er velkommen til at aftale et forsyn med ejendommens vicevært eller den projektleder, der står for ejendommens drift. Under dette forsyn fastlægges det, hvordan lejemålet skal afleveres ved fraflytningen samt omfanget af istandsættelsesarbejderne.

 • Istandsættelse i lejeperioden

  Lejemålet skal istandsættes i jeres lejeperiode. Det betyder, at ud- og indflytning skal ske samme dag.

  Istandsættelsen sker derfor ofte på en af følgende måder:

  • Lejemålet istandsættes af håndværkere inden jeres fraflytning.
  • Istandsættelseskravet aftales (afhænger af lejekontraktens formuleringer).  Udgiften hertil fastlægges – eventuelt ved at der indhentes tilbud på de aftalte arbejder – og selve istandsættelsen udføres senere.

  Små lejemål bliver ofte sat i stand, mens det i forbindelse med større lejemål aftales, hvilke istandsættelsesarbejder der skal ske i henhold til lejekontraktens formulering. Arbejderne bliver prisfastsat ud fra tilbud, og beløbene fra de indhentede tilbud i forhold til udflytningsrapporten, afregnes ved flytteafregningen.

 • Flyttesyn

  Ved flyttesynet registrerer ejendommens vicevært eller ejendommens projektleder nummeret på den elmåler, der forsyner lejemålet med el. Hvis ikke I har aflæst måleren og indberettet tallet til forsyningsselskabet – så sørger vi for det.

  Når flyttesynet er afsluttet, har I som lejer ikke længere adgang til lejemålet. Derfor skal alle nøgler/kort afleveres. Ejendommens vicevært eller projektleder tager også ofte billeder af lejemålet som dokumentation for lejemålets stand ved fraflytningen

  Når flytterapporten er udfyldt af viceværten eller projektlederen modtager I eller jeres repræsentation et eksemplar. Som en kvittering for, at I har modtaget flytterapporten, skal den underskrives af jer eller jeres repræsentant – alternativt fremsendes den med anbefalet brev til jer. 

 • Indsigelser

  Hvis I ikke er enige i, at de anførte arbejder skal udføres for jeres regning, skal DEAS efterfølgende have dette at vide. I meddeler dette ved at skrive det på rapporten eller sende os et brev med de punkter, I ikke kan acceptere og derfor gør indsigelse over.

  Når alle regninger på istandsættelsesarbejdet foreligger, eller det er aftalt, hvad planlagte istandsættelsesarbejder vil koste, så udarbejder vi en flytteafregning. Udviser flytteafregningen et overskud, afregner vi beløbet pr. check eller overfører beløbet til den konto, vi har fået oplyst.

  Vi forsøger at afregne i løbet af 6-8 uger fra fraflytningsdatoen, men ved fraflytning af meget store lejemål kan det tage noget længere tid.

Erhvervslejeloven

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere

E-service Erhverv

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service