Generelle vilkår

Nogle af de forhold, I skal være særligt opmærksomme på i en lejekontrakt er:

Anvendelse 

– hvad må lejemålet bruges til (f.eks. butik, kontor, kursusvirksomhed mv.)

Ikrafttræden og overlevering 

– der skal udføres en afleveringsforretning, og lejemålet skal være i den stand, som er aftalt (f.eks. som beset, nymalet, nyistandsat mv.)

Forbrugsregnskaber og driftsregnskab

 – hvilke ydelser skal udlejer levere, og hvilke klarer lejer selv?

Vedligeholdelse og fornyelse

 – hvilke opgaver løser udlejer, og hvilke løser lejer? Og hvor meget må lejer selv foretage sig i lejemålet?

Fraflytning og aflevering af det lejede

 – hvordan skal lejemålet efterlades af lejer, hvor meget skal sættes i stand eller retableres?

Er I som lejer i tvivl, om det er udlejer eller lejer, der skal løse en opgave, så kontakt altid enten ejendommens vicevært eller DEAS. Viceværten på jeres ejendom har altid et eksemplar af jeres lejekontrakt, og vi opbevarer på vegne udlejer den originale lejekontrakt.

Erhvervslejeloven

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere

Kontakt DEAS

Kontakt os

Tlf. 70 30 20 20

eller

Send os en mail