Ombygning

Undervejs i lejeperioden kan der opstå behov for at foretage ændringer i lejemålet, i dets installationer eller måske fuldstændige ombygninger for at gøre lejemålet mere moderne. Også lovgivningen kan pludselig nødvendiggøre en ombygning af jeres lejemål.

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at ændringer af det lejede kun må foretages med udlejers skriftlige tilladelse.

En ændring kan være nedtagning af en væg mellem to rum, ændring af vinduespartiet i en butik, eller installation af klimaanlæg i et kontorlejemål. Nogle gange er det måske små simple ændringer, men det skal altid godkendes af udlejer, før I som lejer må gå i gang med at bygge om.

  • Procedure

    Vi anbefaler jer i første omgang at henvende jer til ejendommens vicevært og fremlægge jeres ønsker og planer. Viceværten kan som regel bistå med at afklare spørgsmål til installationers føringsveje og lignende. Når I er klar til at ansøge om tilladelse til at foretage ændringer af lejemålet, bedes I rette henvendelse til ejendommens projektleder, som skal godkende ombygningen.

    Ved større og komplekse ombygninger er det ofte nødvendigt at lade fagfolk styre ombygningsprocessen i forhold til tid, økonomi og kvalitet, hvilket DEAS kan bistå med. Vi har stor erfaring med at gennemføre byggesager, mens der er brugere i lejemålet, og vi er vant til at tage hensyn til andre lejere i ejendommen.

  • Betaling for ombygningen

    Inden ombygningen går i gang, skal det være afklaret, om ombygningen betales af lejer selv eller bliver finansieret ved en forbedringsforhøjelse. Hvis der er tale om en meget stor ombygning, kan det være, at udlejer skønner, at lejer skal indbetale et depositum til sikkerhed for retablering i forbindelse med fraflytning.

    Behov og ønsker ændrer sig hele tiden, men det vigtigste er at have for øje, at ændringer af det lejede kun må foretages efter udlejers skriftlige godkendelse. 

Erhvervslejeloven

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere