Afståelse

En del lejekontrakter i vores shoppingcentre giver mulighed for afståelse. Det betyder, at I kan overdrage jeres lejemål til en ny lejer, der overtager lejekontrakten og de rettigheder og forpligtelser, der er beskrevet i den.

Hvis I må afstå i henhold til jeres lejekontrakt, er det beskrevet i anvendelses-paragraffen, hvilken butikstype I må afstå til. I særlige tilfælde kan et lejemål skifte anvendelse, hvis det gavner shoppingcentret som helhed. Sådanne anvendelsesskift forhandles individuelt med DEAS, inden afståelsen gennemføres.

  • Ny kontrakt eller tillæg

    I praksis betyder det, at vi udarbejder en ny lejekontrakt eller i visse tilfælde et tillæg til den eksisterende lejekontrakt, hvor den nye, indtrædende lejer og den tidligere lejer begge skriver under på, at der er enighed om betingelserne for afståelsen. Inden da skal DEAS have en kopi af købskontrakten mellem den nye og den tidligere lejer og tage stilling til, om vi kan godkende den indtrædende lejer.

    Som ny/indtrædende lejer skal I være opmærksomme på de rettigheder og forpligtelser, der ligger i kontrakten, da disse fortsætter uændret i det næste lejeforhold.

Erhvervslejeloven

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere

Kontakt - Annett Noren Beckert

Kontakt

Annett Norén Beckert

udlejningschef
Ring mig op