Fraflytning

Inden I fraflytter lejemålet, skal der afholdes et flyttesyn. I er velkomne til at aftale tidspunkt for forsyn med den kontaktperson, der er nævnt i det brev, hvor vi bekræfter opsigelsen. Under forsynet fastlægges det, hvordan lejemålet skal afleveres ved fraflytningen og omfanget af istandsættelsesarbejderne.

Lejemålet skal istandsættes i jeres lejeperiode. Det betyder, at ud- og indflytning skal ske samme dag.

Istandsættelsen sker derfor ofte på én af følgende måder:

 • Lejemålet istandsættes af håndværkere inden fraflytningen
 • Istandsættelseskravet aftales (afhænger af lejekontraktens formuleringer herom), og udgiften hertil fastlægges, eventuelt ved at der indhentes tilbud på de aftalte arbejder
 • Selve istandsættelsen udføres senere.

Ofte bliver små lejemål sat i stand, mens det på større lejemål aftales, hvilke istandsættelsesarbejder der skal ske i henhold til lejekontraktens formulering. Arbejderne bliver så typisk prisfastsat ud fra tilbud.

 • Flyttesyn

  Ved flyttesynet gennemgår ejendommens vicevært, driftsleder eller projektleder lejemålet, og det anføres i en rapport, hvilke arbejder der skal udføres i lejemålet, jf. lejekontrakten.

  Ved flyttesynet registrerer vicevært eller driftsleder nummeret på den elmåler, der forsyner lejemålet med el. Hvis I ikke har fået aflæst måleren og indberettet tallet til forsyningsselskabet, så sørger vi for det.

  Når flyttesynet er slut, har I ikke længere adgang til lejemålet, og derfor skal alle nøgler/kort til lejemålet og shoppingcentret afleveres.

  Der tages også billeder af lejemålet som dokumentation for lejemålets stand ved fraflytningen.

  Når flytterapporten er udfyldt, får I eller jeres repræsentant et eksemplar. Som kvittering for, at I har modtaget flytterapporten, skal den underskrives af jer eller jeres repræsentant – alternativt fremsendes den med anbefalet brev til lejer.

 • Indsigelser

  Hvis I ikke er enige i, at de anførte arbejder skal udføres for jeres regning, skal vi efterfølgende have dette at vide. Det gør I ved at skrive det på rapporten, eller sende os et brev med anførsel af de punkter, I ikke kan acceptere og derfor gør indsigelse over.

  Når alle regninger på istandsættelsesarbejdet foreligger, eller det er aftalt, hvad de planlagte istandsættelsesarbejder vil koste, så udarbejder DEAS en flytteafregning. Udviser flytteafregningen et overskud, afregner vi beløbet pr. check eller overfører beløbet til den konto, vi har fået oplyst.

  Vi forsøger at afregne i løbet af 6-8 uger fra fraflytningsdatoen, men ved fraflytning af meget store lejemål, kan det tage noget længere tid.

Kontakt DEAS

Kontakt os

Tlf. 70 30 20 20

eller

Send os en mail

Erhvervslejeloven

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere

E-service Erhverv

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service