Indflytning

Inden I flytter ind i jeres lejemål, har shoppingcentrets vicevært, driftsleder eller projektleder gennemgået lejemålet for fejl og mangler. Det er også blevet kontrolleret, at eventuelle istandsættelses- og indretningsarbejder er afsluttet og udført i den stand og kvalitet, som er aftalt i jeres lejekontrakt.

 • Møde med vicevært

  Ved indflytningen mødes I med ejendommens vicevært i lejemålet og typisk sker følgende:

  • I får udleveret nøgler/kort til lejemålet og eventuelt også til vareramper eller andre fællesområder for shoppingcentrets lejere
  • I aftaler ordlyd og udformning af navneskilt eller andre skilte til postkasse, informationsstander mv.
  • I aflæser elmålerstanden og aftaler, hvem der indberetter til forsyningsselskabet
  • I tjekker, at alle forbrugsmålere (varme, vand, el og andet) er blevet aflæst (viceværten har opgaven med at tilmelde ny lejer).
  • I er selv ansvarlig for tilmelding til elforsyningen, hvis der er selvstændige elmålere i lejemålet.
  • I tjekker, at installationerne virker (haner i tekøkken/toilet, låse, rullegitre, vinduer og døre)
  • I gennemgår praktiske forhold i shoppingcentret
  • I får udleveret en indflytningsrapport. 
 • Fejl eller mangler

  Indflytningsrapporten kan I benytte som tjekskema for at sikre, at lejemålet er i orden. På indflytningsrapporten kan I notere eventuelle fejl og mangler.

  Et godt råd er også at gennemfotografere lejemålet, inden I tager det i brug. På den måde er det lettere at huske, hvordan lejemålet så ud, når I engang skal fraflytte.

  Konstaterer I fejl eller mangler i lejemålet ved og lige efter indflytningen, vil de typisk blive udbedret, så I modtager et lejemål uden fejl og mangler.  Ellers bliver de registreret, så der kan tages højde for dem ved fraflytningen.

Erhvervslejeloven

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere

E-service Erhverv

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service