Opsigelse

Opsigelse af et lejemål skal ske skriftligt, og opsigelsen skal være modtaget hos os senest den 1. inden kontortids ophør, for at opsigelsesvarslet kan beregnes fra og med samme dato. Det er underordnet, om opsigelsen fremsendes pr. post, anbefalet post, mail eller pr. fax.

Der er ikke et reelt formkrav til opsigelsen, men hvis I oplyser kundenummer eller adresse på lejemålet, er det lettere for os at registrere oplysningerne.

Desuden skal det fremgå af opsigelsen, pr. hvornår opsigelsen ønskes, tydeligt navn på den eller de personer, der underskriver opsigelsen og eventuelt oplysning om kontaktperson, telefonnummer, mail-adresse, træffetidspunkt og lignende oplysninger.

Hvis I er et selskab, vil vi også meget gerne have dokumentation for, at det er den tegningsberettigede, der har underskrevet opsigelsen.

 • Bekræftelse af opsigelsen

  Vi registrerer opsigelsen i vores administrationssystem, og vi fremsender en skriftlig bekræftelse senest fire arbejdsdage efter modtagelsen. Bekræftelsen vil som minimum indeholde følgende:

  • Bekræftelse af, at vi har modtaget opsigelsen
  • Fraflytningsdagen, dvs. den dag I ikke længere hæfter for betaling af leje m.m.
  • Hvilken stand lejemålet skal afleveres i
  • Kontaktinformationer på den person, som har ansvaret for flyttesynet hos DEAS
  • Besked om, at samtlige nøgler til lejemålet skal afleveres
  • Besked om, at el-aflæsning skal ske i forbindelse med fraflytningen
  • Besked om, at eventuelle nye lejere løbende skal have adgang til at bese lejemålet.

  Som bilag til bekræftelsen fremsender vi et skema, som vi meget gerne vil have retur med oplysninger om ny adresse samt registrerings- og kontonummer til den bank, en eventuel fraflytningssaldo kan overføres til.

  Vi ønsker selvfølgelig at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt, og I vil derfor kort tid efter opsigelsen blive kontaktet af en af vores udlejningsmedarbejdere, som kommer og besigtiger lejemålet.

Erhvervslejeloven

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere

E-service Erhverv

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service