Vurdering af andelslejligheder

DEAS har altid kundernes bedste som første prioritet. Derfor ved vi også, hvor vigtigt det er, at værdien af alle de eventuelle forbedringer, I som andelshavere har foretaget i jeres bolig, bliver vurderet, når I skal sælge.

Salgsprisen består af to dele:

1. Andelsværdien, der bestemmes på den årlige generalforsamlingen.
2. Værdien af forbedringer i jeres bolig.

Vurdering betaler sig


DEAS tilbyder at vurdere jeres bolig sammen med repræsentanter for jer og bestyrelsen. Formålet er at sikre, at den enkelte forbedring rent faktisk er en forbedring og udgør en værdi, der kan tages betaling for. På den måde undgår køber at betale overpris, og I sikres mod indsigelser i forbindelse med salget. 

DEAS udarbejder en vurderingsrapport, som beskriver, hvilken stand boligen er i, og om forbedringerne opfylder myndigheds- og foreningsvedtægters krav.

Vedligeholdelsesstanden prissættes


Til grund for rapporten ligger, at vedligeholdelsesstanden vurderes ud fra et kendskab til andelsboligers standard i almindelighed og standarden i den pågældende forening i særdeleshed. Der kan gives et tillæg for den ekstraordinært vedligeholdte lejlighed, når den generelle vedligeholdelse af lejligheden er væsentligt bedre end i den almindeligt vedligeholdte lejlighed. 

Fejl og mangler i andelsboligen medtages også i vurderingsrapporten.

I henhold til ABF’s priser beregner DEAS værdien af udbedringen efter materialepris plus arbejdsløn af eget arbejde – medmindre der er tale om arbejder, som skal udføres af en autoriseret installatør (el-, vvs- og kloak). Først når udbedringen er godkendt af bestyrelsen eller af DEAS, slettes fradraget i salgssummen.

Har I løsøre, som I ønsker at sælge til køber, f.eks. tæpper, gardiner eller andet, kan I indgå en særskilt aftale. I skal dog være opmærksom på, at det i henhold til andelsbolig-foreningsloven ikke er tilladt at betinge aftalen om køb/salg af en andelsbolig af, at køberen overtager løsøre i forbindelse med handlen.

Kontakt - Preben Chr Rehoj

Kontakt

Preben Chr. Rehøj

projektleder
Ring mig op

E-service Bolig

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service