Ejendomsservice

I stedet for at ansætte firmaer, som hver især varetager én form for ejendomsservice, kan DEAS tilbyde jer én samlet ejendomsservice. Og da vi ved, at ikke alle behov er ens, kan vores serviceydelser sammensættes individuelt, så de svarer til den enkelte forenings behov.

Renholdelse

 • Gartnerservice, herunder græsslåning, lugning, beskæring
 • Udvendig renholdelse af befæstede arealer, fejning, papiropsamling samt småreparationer
 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Renovation, koordinering af kontrakter med affaldsafhentning
 • Trapperengøring, der i vid udstrækning udføres af underleverandører. DEAS fører tilsyn med, at indgåede aftaler overholdes

Tilsyn med fælles faciliteter

 • Tilsyn med vvs-installationer, kloak og varmecentral
 • Elektriske anlæg, kontrol af sikringer, udskiftning af lyskilder
 • Ventilationsanlæg, styring af serviceaftale, kontrol af anlæg
 • Varmestyring/CTS, kontrol af varmeanlæg, overstyring af varmeanlæg via CTS-anlæg
 • Sprinkleranlæg, kontrol og lovpligtig afprøvning
 • Drift af vaskerianlæg, styring af serviceaftaler
 • Tilsyn med elevatordrift, kontrol af serviceaftale
 • Tilsyn med legepladser og øvrigt parkudstyr

Viceværtfunktion

 • Gennemførelse af flyttesyn (ind/ud)
 • Håndtering af fakturaer
 • Håndtering af akutte skadesager, herunder anmeldelse til forsikringsselskab
 • Beboerkontakt og -assistance
 • Styring af serviceaftaler, herunder varme, ventilation, køling, elevator, vaskerianlæg o.a.
 • Rekvirering og styring af håndværkere ved mindre drifts- og vedligeholdelsesarbejder

Tilgængelighed og service


DEAS' servicemedarbejdere styres centralt fra DEAS' kontor og kører ud til forskellige ejendomme og områder. Korpset kender de enkelte ejendomme indgående og leverer den samme gode service, som er kendetegnet ved en normal viceværtfunktion.

Tilgængelighed er et nøgleord, og derfor har DEAS etableret et servicecenter, hvor telefonen besvares 24 timer i døgnet. shoppingcentret er suppleret med et elektronisk opgavesystem, der sikrer, at viceværterne modtager opgaven med det samme i servicebilen. Derved sikrer DEAS en hurtigere afhjælpning af problemet og en mere effektiv service.

Driftsbesparelser


Det er DEAS' erfaring, at professionel ejendomsservice ofte giver driftsmæssige besparelser, fordi DEAS har erfaring med professionel styring af driftsopgaver på ejendomme. Derudover har DEAS adgang til rabatter, der kan opnås gennem storkøb hos underleverandører. Disse rabatter kommer altid kunderne og ejendommen til gode.

Facility Services

Facility services

Vi tilbyder ejendomsservice til alle typer ejendomme.

Ring 70 30 20 20

Valuestream - Foreninger

Forstå DEAS på et minut

Vi er specialister i administration af ejer- og andelsboligforeninger.

Se mere