CSR

I DEAS ønsker vi at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et både profitabelt og bæredygtigt grundlag.

Det er vores ambition at gøre det, vi er dygtigst til, nemlig at administrere og drive ejendomme samt ejer og andelsboligforeninger. Vi vil gøre det på en socialt ansvarlig måde. Derfor vil vi gerne bidrage til det samfund og fællesskab, vi er en del af. I DEAS er vi nemlig overbeviste om, at det er en investering i fremtiden at tage et ansvar for de sociale og miljømæssige effekter af vores forretning.

 • Kunder

  I DEAS lægger vi vægt på langvarige og gensidige kunderelationer.

  Uanset om der er tale om en professionel investor eller en bestyrelse i en mindre boligforening, skal vores kunder behandles professionelt og med respekt for deres individuelle behov. 

  Derfor har vi også gjort det til en central målsætning at sikre, at vores ydelser, services og medarbejdere er tilgængelige for vores kunder gennem forskellige kanaler – eksempelvis internetløsninger, telefonservices, møder, kundetilpassede rapporter og i forskellige afdelinger i Danmark. På den måde kan vi bedst imødekomme vores kunders mangfoldige behov.

  Fokus på ordentlighed

  Desuden er det væsentligt for os, at det vi beskæftiger os med – gør vi ordentligt. Vi lægger derfor vægt på, at tingene er rigtige første gang.

  Alle kundeforhold er mindst reguleret efter de rammer, der er i ’Etiske normer for ejendomsadministration’, som er udarbejdet af Administratorsektionen ved Ejendomsforeningen Danmark.

  Der kan derfor være kunder, som vi pænt afviser at samarbejde med – f.eks. kunder, der ikke ønsker at leve op til førnævnte rammer.

 • Lejere og beboere

  I DEAS lægger vi vægt på, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer – vores lejere og beboere - uanset alder, køn, nationalitet og status bliver behandlet professionelt og med respekt for deres individuelle behov.

  Det vi beskæftiger os med, gør vi ordentligt. Det er derfor vigtigt for os, at tingene er rigtige første gang.

  Klar kommunikation om svært stof

  Ejendomsområdet reguleres af kompliceret lovgivning. Derfor optræder vi ofte i en ’ekspertrolle’ over for eksempelvis lejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere.

  Det er vigtigt for os at kommunikere klart og forståeligt. Vores ambition er, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer, er trygge ved de oplysninger, informationer og services, vi giver dem.

  Vi udarbejder derfor nyhedsmails, servicevejledninger mv. og tilbyder digitale services, der understøtter dette.

 • Klima- og miljøpolitik

  I DEAS ønsker vi at reducere den miljømæssige påvirkning både fra de administrerede ejendomme, fra vores egne aktiviteter samt hos eksterne samarbejdspartnere og leverandører.

  Vi ønsker derfor at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunder og brugere af de ejendomme, vi administrerer.

 • Leverandører

  DEAS samarbejder med en lang række underleverandører, der bistår os med at udføre vores arbejde og opgaver forbundet med administration og drift af ejendommene.

  Vi stiller derfor en række krav til de virksomheder, der udfører arbejde for os og vores kunder – det gælder både håndværksfirmaer, serviceleverandører, rådgivere og entreprenører.

  Læs mere om vores vilkår og krav til samarbejdet med leverandører.

 • Medarbejdere

  DEAS har flere end 800 medarbejdere. Hertil kommer, at vi udøver arbejdsgiverfunktion for cirka 400 ejendomsfunktionærer. Vi ønsker, at vores medarbejdere har et ordentligt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen.

  Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere optræder professionelt, serviceminded, fagligt korrekt og etisk forsvarligt i forbindelse med udførelsen af deres opgaver.

  Faglig kompetence

  Vi tillægger det derfor stor vægt, at hver enkelt medarbejder er bevidst om sin rolle, sine opgaver og sit ansvar – og er fagligt klædt ordentligt på til at løse de opgaver, vores kunder kan og skal forvente, vi løser.

  Vi har derfor vores eget uddannelsesakademi – DEAS Akademiet – der understøtter den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

  Her kan du læse nærmere om det at være ansat i DEAS

CSR redegorelse 2014

CSR-redegørelse 2014

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a samt virksomhedledelse ÅEL § 107b.

Læs mere

CSR redegorelse 2015

CSR-redegørelse 2015

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2015.

Læs mere