Faktura- og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser
Udgangspunktet for alle vores indkøb uanset størrelse og art er, at fakturaen skal overholde vores betalingsbetingelser:

Løbende måned + 20 dage.

Fakturabetingelser
Ved leverancer til ejendomme, vi administrerer, skal du huske følgende:

  • E-faktura skal fremsendes i formatet OIOUBL til EAN/GLN-nummeret 5790002305504 og indeholde navnet på rekvirenten, der enten kan være en driftsansat på ejendommen eller en administrativ medarbejder

  • Fakturaen skal altid stiles til kunden, som i dette tilfælde er ejendommen, hvor arbejdet udføres eller varen leveres.

  • Ejendommen skal angives med det entydige ejendoms-ID bestående af et ejendomsnummer og ejendomsnavn.

  • Fakturaen skal altid indeholde 'Købers ordrenummer', som oplyses af den person, der har rekvireret opgaven.

  • Fakturaen skal være fremsendt senest 7 dage efter arbejdets færdiggørelse eller varens levering.

  • Fakturaer med tilbageført datering accepteres ikke, og vi forbeholder os ret til at ophæve samarbejdet med den pågældende leverandør på den baggrund.

  • Flere rekvisitioner vedr. samme ejendom kan samfaktureres efter aftale med rekvirenten. I så fald skal fakturaen specificeres, så varer og tjenesteydelser kan henføres til de enkelte rekvisitioner.

  • Fakturaen skal indeholde både en leveringsadresse og en fakturaadresse. Se eksempel:TABEL

Lovgivningen skal følges
Fakturaen udstedes efter de minimumsbetingelser, som lovgivningen kræver. Det betyder, at den blandt andet skal være påført leverandørens CVR-nummer og fakturadato samt dato for arbejdets udførelse.

Derudover skal fakturaen indeholde en entydig beskrivelse af arbejdets udførelse eller varens art og type.

Bestilling på vegne af ejer
Varer/tjenesteydelser bestilles på vegne af ejendommens ejer og dermed også for dennes regning. Ejer kan være en investor, en ejerforening, en andelsboligforening, en grundejerforening eller en almen boligorganisation.

Fakturabetingelser i pdf

Har du brug for at printe ovenstående, kan du åbne og gemme fakturabetingelserne som pdf.

 

Kontakt - Boe Siersbaek

Kontakt

Boe Siersbæk

indkøbschef
Ring mig op