Brochurer

DEAS udgiver en række kunde- og beboermagasiner, produktbrochurer og servicevejledninger. Her kan du downloade materialet som PDF-filer.

Rapporter og analyser

 

Analyse: Hvor længe bliver vi boende?

DEAS' analyse kortlægger beboernes boperiode set i forhold til blandt andet geografi, ejendommens alder og udlejningsmåde. 

Rapport: Private lejeboliger - hvad koster det at flytte?

DEAS’ rapport kortlægger udgifterne til fraflytning fra over 6.000 private lejeboliger over en periode på små to år.

DEAS Property Valuation

 

DEAS Property Valuation folder

Få direkte adgang til ejendommens data, detaljeret værdiansættelse og mulighed for nemt at foretage egne analyser, når du er kunde hos DEAS. 

DEAS Property Valuation manual 

Brugermanualen guider dig nemt og sikkert gennem alle funktionerne i vores onlineløsning for værdiansættelse af ejendomme, DEAS Property Valuation.

Produktbrochure Ind- og fraflytningssyn

 

Ind- og fraflytningssyn

Et grundigt og veldokumenteret indflytningssyn minimerer risikoen for uoverensstemmelser, når lejerne flytter igen.

Produktbrochurer Ejer- og Andelsboligforeninger

 

Det kan vi hjælpe med

Der er mange ting, som man skal have styr på, når man sidder i bestyrelsen i en ejer- eller andelsboligforening. Arbejdet kræver både tid, overskud og lyst til at sætte sig ind i en masse detaljer.

Andelsboligforeninger

Ro om ejendommen og dens økonomi betyder styr på tingene og færrest mulige bekymringer. Med os som jeres sparringspartner bliver bestyrelsesarbejdet nemmere og mindre tidskrævende.

Ejerforeninger

Nærvær og tryghed i hverdagen kræver, at I har en ejendomsadministrator, I som bestyrelse og forening kan stole på. Her kan I kort og præcist læse om, hvad I kan forvente som kunde hos os.


Drift & Vedligehold

Det handler om at bevare, optimere og udvikle værdierne i en ejendom. For os er det centralt, at det sker i forhold til de behov og ambitioner, I som bestyrelse har på foreningens vegne.

Byggesagsadministration

Der er tid og penge at spare ved at anvende den rigtige løsning til at overskue forskellige former for byggesager - og samtidig sikre ensartet og velstruktureret behandling til tiden. Vi styrer processen fra ide til resultat, så det færdige byggeri svarer til foreningens forventninger.

Ejendomsservice betaler sig

En vigtig del af ejendomsadministration handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Det kræver specialister, der tager ansvar og har indgående viden om alle de praktiske forhold, der knytter sig til ejendommen, så den fungerer, som den skal, og at værdierne bevares på den lange bane.

Produktbrochure Byggeteknisk rådgivning

 

Få styr på ejendommens energiforbrug

Det er sund fornuft at følge ejendommens energiforbrug tæt. 
Erfaringerne viser, at der kan opnås en besparelse på op til 10 % af det årlige energiforbrug ved en kontinuerlig overvågning.

Få støtte til energirenoveringer

Søg støtte til tag- og vinduesudskiftninger på op til 20 % af projektudgifterne. 
Der kan søges støtte til energibesparende arbejder på alle private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål. Læs brochuren.

Fra idé til resultat

Byggeprojekter er udfordret på tre helt centrale parametre: tid, økonomi og kvalitet. 
Vi tilbyder at udføre alle former for byggeprojekter og sikrer værdi, så resultatet svarer til aftaler og bygherrens forventninger.

Produktbrochure Salg og udlejning af nybyggeri

 

Fra projekt til udlejet

Brug os i hele processen ved både salg og udlejning af nybyggede beboelses-ejendomme. 
Vi har fokus på dit afkast og en hurtig afsætning.