Asset manager

Som asset manager indgår man i et fagligt, dynamisk team, som er karakteriseret ved høj grad af professionalisme, og de kvalifikationer, som forventes er en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc., cand.merc. FIR, cand.oecon., cand.polit. eller lignende suppleret med minimum 5 års arbejdserfaring fra en stilling med lignende arbejdsopgaver.

Asset manageren har det overordnede ansvar for en proaktiv forvaltning og driftsoptimering af kundens portefølje af erhvervs- og boligejendomme. I det daglige arbejde har man ofte tæt samarbejde med DEAS’ øverste ledelse og centrale afdelinger, hvor man fungerer som koordinator og bindeled mellem afdelingerne samt til kunden. Dette stiller store krav til kvaliteten af det materiale, der leveres.

Opgaverne er afvekslende og omfatter bl.a.:

  • tilrettelæggelse og styring af optimerings- og udviklingstiltag

  • overvågning af finansieringsforhold og kontakt til finansieringskilder

  • løbende rapportering til og kommunikation med den danske eller udenlandske ejer

  • styring og optimering af løbende drift og vedligeholdelse

  • indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører

  • tilrettelæggelse og styring af salgsaktiviteter

  • deltagelse i forhandlinger med bl.a. kunder og leverandører

  • ansvar for selskabsadministration inkl. regnskabsaflæggelse m.v.