Ejendomsadministrator - ejer- og andelsboligforening

Andelsboligforeninger:

Som ejendomsadministrator for andelsforeninger har man ansvaret for alle opgaver i forbindelse med administration af sin egen portefølje af andelsboligforeninger. Det betyder, at administrator bistår bestyrelserne med andelsboligforeningernes drift, herunder løbende kontakt med foreningernes bestyrelser, beboere og samarbejdspartnere – samt til viceværter, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, banker m.fl.

Derudover planlægger, indkalder og afvikler ejendomsadministratoren selvstændigt generalforsamlinger og budgetmøder. Yderligere er man dirigent og referent på møderne. 

Andre typiske opgaver for en ejendomsadministrator for andelsboligforeninger:

  • opkrævning af ydelser og restancer

  • gennemførelse af reguleringer og opkrævning af ekstraydelser

  • udfyldelse af mæglerskemaer, ekspedition af overdragelser af andelsboliger og udarbejdelse af andelsboligsalgsaftaler

  • bogføring, afstemning og udarbejdelse af kvartalsrapporter/årsregnskaber.

Ejerforeninger:

Som ejendomsadministrator for ejerforeninger har man ansvaret for alle opgaver i forbindelse med administration af sin egen portefølje af ejerforeninger. Man har løbende kontakt med foreningernes beboere, offentlige myndigheder, viceværter, forsikringsselskaber, banker m.fl., ligesom man bistår bestyrelserne med ejerforeningens drift.

Ejendomsadministratoren planlægger, indkalder og afvikler selvstændigt generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og er oftest også dirigent og referent på møderne.

Andre typiske opgaver for en ejendomsadministrator for ejerforeninger:

  • opkrævning af ydelser og restancer

  • gennemførelse af reguleringer og opkrævning af ekstraydelser

  • ekspedition af ejerskifter også ift. berigtigelse af pant ved digital tinglysning

  • bogføring, afstemning og udarbejdelse af kvartalsrapporter/årsregnskaber.

Cases - Generisk

Cases

Se hvad vi gennem tiden har gjort for vores kunder.

Gå til cases

Linkedin

Følg DEAS på linkedin

Her skriver vi blandt andet fagstof, ledige jobs og nyheder.

Følg os