Praktikanter

Som praktikant hos DEAS bliver man tilknyttet én afdeling i DEAS, men vil under sit praktikforløb også blive introduceret til de andre afdelinger i huset. På den måde får man et godt indblik i, hvordan vi samarbejder om kunderne.

Vi laver en detaljeret plan for praktikantens ophold for hele perioden, som vi sender inden praktikstart.

Afhængig af hvilket område man ønsker at komme i praktik inden for, bliver man tilknyttet en DEAS-medarbejder, som vil være ens lærings- og sparringspartner. Som praktikant forventes det, at man er med til at udføre reelle arbejdsopgaver allerede fra første dag.

Der er typisk ansøgningsfrist ved udgangen af september for praktikplads i det efterfølgende forår – og ansøgningsfrist ved udgangen af februar for praktikplads i det efterfølgende efterår.

Ejendomsadministration

Eksempler på arbejdsopgaver for en praktikant inden for ejendomsadministration:

 • Modtage og fordele post

 • Udskrift og afstemning af flere konti

 • Deltage i klargøring af materiale til ejendommenes revision

 • Foretage opslag i Det Centrale Personregister (CPR)

 • Deltage i udarbejdelse af forbrugsregnskaber

 • Deltage i gennemgang af restancelister

 • Deltage i daglig bogføring og kontrol af fakturaer

 • Indblik i processer for kvalitetssikring og kundeorientering.

Læringsmålene:

 • DEAS' retningslinjer om etik i kundebetjeningen

 • Ejendommes årscyklus

 • Elektronisk dokumenthåndtering

 • DEAS og den specifikke afdelings struktur

 • Kendskab til DEAS' samlede serviceydelser

 • Detailkendskab til DEAS’ basale produkter og dertil hørende arbejdsgange

 • Indblik i forskellige typer af arbejdsopgaver og funktioner i DEAS.

Teknik

Eksempler på arbejdsopgaver inden for renovering af erhvervslejemål, lejligheder og boligejendomme:

 • Projektering

 • Tilsyn

 • Tegningsarbejde

Læringsmålene:

 • Indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til konstruktørens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet

 • Opleve en bygningskonstruktørs dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode

 • Arbejde med konstruktøropgaver i praksis

 • Afprøve den viden og de færdigheder, der er opnået på uddannelsen, i praksis

 • Få erfaring med andre synsvinkler, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete konstruktøropgaver

 • Få ideer til emne for speciale og ideer til, hvor der kan søges viden om emnet

 • Få ideer til et afgangsprojekt og et muligt grundlag for bachelorprojekt.

Facility services/drift

Som praktikant inden for facility services/drift kan man arbejde inden for forskellige felter fx:

 • Space management: arbejdspladsindretning og nye arbejdsformer, rokader/flytninger med dertilhørende planlægning og styringsindsats.      

 • Facility services: løbende drift og styring af facility service-opgaver, herunder planlægning og udførelse af projektorienterede, større indflytnings- og idriftsætningsopgaver. Endvidere deltager man i planlægning af den interne serviceorganisation.

 • Operationel ejendomsdrift: indvendig vedligeholdelse. Man har ansvar for udarbejdelse af drift- og vedligeholdsplaner.

 • Salgsarbejde: deltagelse i kundemøder, præsentation af forretningskonceptet, deltagelse ved opmåling og vurdering af omfang på specifikke serviceopgaver.

Cases - Generisk

Cases

Se hvad vi gennem tiden har gjort for vores kunder.

Gå til cases

Linkedin

Følg DEAS på linkedin

Her skriver vi blandt andet fagstof, ledige jobs og nyheder.

Følg os