Profil

DEAS er Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab med aktiviteter i hele landet. DEAS forvalter en ejendomsportefølje på cirka 2.000 erhvervs- og boligejendomme, som hovedsagelig ejes af institutionelle investorer, private investorer samt ejer- og andelsboligforeninger.

Ejendomsadministration er kernen i DEAS’ forretning. Det var her, vi startede, og det er som regel udgangspunktet for mange af vores samarbejder med kunderne. Vi har mere end 25 år erfaring med at administrere og drive ejendomme på vegne af vores kunder.

 • Ejendomsadministration

  DEAS’ forretning bygger på ejendomsadministration og drift af ejendomme samt ydelser i tilknytning hertil. Vi tænker hele tiden i innovative og helhedsorienterede løsninger. På den måde får vores kunder de bedste løsninger.
 • Property asset management

  DEAS er eksperten inden for property asset management. Vores størrelse gør os i stand til at tilbyde en ’end-to-end’ rådgivning samt at forvalte egentlige asset management mandater med udgangspunkt i en veldefineret investeringsstrategi. DEAS forvalter property asset management mandater for danske og internationale institutionelle investorer, fonde og familieejede selskaber.
 • Facility services

  Vi har øjnene rettet mod alle de praktiske funktioner, der både får ejendommen til at fungere og samtidig gør bygning og omgivelser til et rart sted at arbejde og bo i.
 • Mæglervirksomhed

  DEAS Erhverv og DEAS Bolig er specialister i udlejning, vurdering, køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme samt kvalificerede og hurtige salg af ejer- og andelsboliger. Begge forretningsområder koordinerer og afstemmer med øvrige kompetencer i DEAS.
 • Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

  OPP er nytænkende måder at etablere og drifte offentlige anlæg og bygninger, og DEAS er markedsledende på området. Samarbejdsformen sikrer langsigtede totaløkonomiske helhedsløsninger.

DEAS A/S (CVR 20 28 34 16) ejer 100% af DEAS Ejendomsudvikling A/S (CVR 31 16 34 71) og DEAS Property Asset Management A/S (CVR 35 48 57 75).

DEAS er medlem af DI samt Ejendomsforeningen Danmark, og alle kundeforhold er som minimum reguleret efter rammerne i ’Etiske normer for ejendomsadministration’.

DEAS har tegnet sædvanlig forsikring for professionelt ansvar samt forsikring mod kriminalitet. Forsikringerne er tegnet i Navigators A/S på vilkår, herunder forsikringssummer, der er væsentligt bedre end branchens minimumskrav.

DEAS er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening, og lever op til Servicenormens krav om bl.a. uddannelse af personale, miljøhensyn, opdaterede serviceattester m.m.

DEAS er medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer DGNB-systemet i Danmark. En række af vores medarbejdere er uddannet DGNB-konsulenter.


CSR

CSR

Vi tager vores samfunds-mæssige ansvar alvorligt. Læs vores CSR-strategi.

Læs mere

Cases - Generisk

Cases

Se hvad vi gennem tiden har gjort for vores kunder.

Gå til cases

Ejendomsforeningen danmark

DEAS er medlem af erhvervsorganisationen Ejendomsforeningen Danmark.

Besøg sitet