Vision og strategi

Vores vision er, at mennesker ønsker at bo, handle eller arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for.

Strategi

DEAS er Danmarks største Full Service Property House. DEAS har en ambition om at være en kundeorienteret servicevirksomhed, der tilbyder effektiv administration, drift og udvikling af ejendomme. Vores strategi frem til 2020 tager afsæt i værdiskabelse gennem samarbejde både i form af udvidet samarbejde med nye og eksisterende kunder samt større effektivitet og flere synergieffekter i det interne samarbejde. 

 

Vores strategi skal sikre, at alle medarbejdere i DEAS i samarbejde stræber mod at skabe værdi og gode oplevelser for vores kunder, lejere og beboere hver dag. Og den skal medvirke til, at DEAS også fremover bevarer en førerposition på det danske marked for ejendomsadministration.
- Henrik Dahl Jeppesen, CEO -

Det kræver en stærk fælles kundeorienteret kultur. Derfor lever vi efter en kulturbog, der sætter retningslinjer for, hvem vi er og hvordan vi arbejder. Kulturbogen er et redskab og en hjælp til at fastholde en god kultur på arbejdspladsen og dermed skabe værdi gennem samarbejde.

Vores strategi omfatter en række nøglepunkter:

  • Kvalitet: Forbedret kvalitet, fx via standarder og kvalitetssikring.
  • Digitalisering og selvbetjening: Flere digitaliserede processer og selvbetjening for vores kunder, lejere og beboere.
  • Processer: Løft til vores nøgleprocesser gennem en certificering af DEAS’ kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001:2015.

Liv til ejendomme

Se hvordan

Sammen med vores kunder skaber vi liv til ejendomme.

Se mere

Ledelsen

Ledelsen

Her finder du selskabets direktører og chefer for hvert forretningsområde.

Læs mere